29/9/10

Μερικές φορές το χιούμο είναι το μεγαλύτερο όπλο

Δεν υπάρχουν σχόλια: